Událost: Radioastronomický seminář 2013

(49.2607°S 14.6917°V)

Seminář vývojářů a pozorovatelů meteorů rádiovými a optickými metodami.

Možná bude i řeč o pozorování Slunce.

Spát se bude primárně ve spacácích na karimatkách na vyhřívané podlaze. Účastníci si hradí dopravu a jídlo.

Jakub Kákona - 2013-11-21 20:23:18

Samotných výsledků radioastronomického seminaře není mnoho. Nicméně, zúčastnění se přeci jen na něčem malém dohodli.

1. Vytvoří se datové úložiště ČAS na pozorování meteorů. Předpokládaná kapacita bude něco kolem 10 TB . Server bude umístěn v Ondřejově (Již se na tom pracuje. Máme pro to starší server s Xeonem (ten platí Martin Kákona). Shání se disky (ty platí ČAS a zařizuje Honza Štrobl)

2. Pracuje se na aplikaci, která bude umožňovat vizualizaci signálu z rádia připojeného na JACK ( http://jackaudio.org/ ). (Martin Povišer)

3. Pracuje se na aplikaci, která bude pořizovat záznamy meteorů ve formátu FITS. (Honza Milík)

4. Dohodla se jmenná konvence souborů umisťovaných na datové úložiště. http://wiki.mlab.cz/doku.php?id=cs:programming_tasks#datove_vystupy_detektoru)

5. Pracuje se na databázi pomocí níž bude možné vyhledávat záznamy na datovém úložišti. Server bude umístěn v Ondřejově. (Server zaplatí pan Szylar, což je zároveň autor databáze.)

6. Pracuje se na aplikaci, která by z našich data poskytovala souhrnné přehledy pro RMOB. (Roman Dvořák)

7. Stanice budou pořizovat metadata pro každý jednotlivý meteor. Na datové úložiště se budou posílat hodinové soubory s metadaty. (To zatím pokusně naskriptuje Martin Kákona pro SpectrumLab.)

8. Dohodl se název připravované sítě: Bolidozor.

Budeme rádi, kdyby na datové úložiště, které vybudujeme, posílali data i CEMENT a SMRST. Stejně tak, kdyby datové úložiště využívali i další "vyhodnocovací servery". Budeme informovat, až datové úložiště vznikne.

Martin Kákona - 2013-11-03 20:29:51

V sobotu přibyli dva účastnící.

Večer se udělalo krásně jasno, takže jsme dokonce pozorovali opticky.

Trochu se pohnul kupředu detekční a vizualizační SW. Dohodli jsme se na struktuře datového úložiště.

Martin Kákona - 2013-11-02 08:56:43

Zatím se na seminář sjelo 6 účastníků.

První večer jsme rekapitulovali poznatky ze současného pozorování meteorů.

Jakub Kákona - 2013-10-29 12:03:53

Požadavky na vybavení účastníků jsou následující:

přezuvky

ručník

spacák

karimatka, případně polštář (pokud jej potřebujete)

Martin Kákona - 2013-10-14 17:40:51

Předběžný program je následující:

Pátek:

Odpoledne

- Příjezd účastníků cca do 19.h

- Prohlídka a demonstrace měření na hvězdárně

- večeře z vlastních zásob

Sobota:

Ráno

- Snídaně na hvězdárně

- Prezentace současných metod rádiového pozorování

- Prezentace současných metod optického pozorování

Odpoledne

- Oběd (v hospodě nebo Pizza)

- Diskuse dalšího vývoje

- večere (Pizza nebo opékání buřtů)

za vhodného počasí případné optické pozorování astronomických objektů

Neděle:

- Snídaně

- Diskuse a organizace dalších aktivit v ČR

- Pizza

Ukončení semináře jak kdo bude chvátat po Pizze.

Ke zprávám se automaticky ukládá informace o tom, zda se právě fyzicky nacházíte na nějaké události či místě, popř. jestli právě máte nějaké místo či událost otevřenou v prohlížeči. Na základě těchto informací lze zprávy filtrovat.

chat - otevřete kliknutím zde