Událost: Pozor, padající kamení!

(49.1314°S 14.9999°V)

Mgr. Petr Scheirich, PhD.: Pozor, padající kamení!

Kde se berou blízkozemní planetky a jaké nebezpečí nám od nich hrozí?

Jak se objevují a jak se počítají jejich dráhy? Jaká je pravděpodobnost

srážky Země s takovým nebezpečným tělesem a co by to pro život na Zemi

i Zemi samotnou znamenalo?

Dr. Petr Scheirich je vědeckým pracovníkem Astronomického ústavu AVČR,

v.v.i., kde pracuje v oddělení Meziplanetární hmoty (MPH). Kromě jeho

profesního zaměřenení, o kterém bude i tato přednáška, je také poměrně

aktivním popularizátorem astronomie. Není bez zajímavosti, že ve volném čase

se rád věnuje také mořeplavbě (často na historických plachetnicích), kde

obvykle praktikuje svůj další neobvyklý koníček - astronavigaci. Doufáme, že

se nám ho podaří časem získat na přednášku i o tomto zajímavém tématu.

Účastníci události:

Jana Jirku

Jan Štrobl

Jana Jirku - 2015-02-10 15:31:33

169-02.10.15-15_30_56.jpg

Ke zprávám se automaticky ukládá informace o tom, zda se právě fyzicky nacházíte na nějaké události či místě, popř. jestli právě máte nějaké místo či událost otevřenou v prohlížeči. Na základě těchto informací lze zprávy filtrovat.

chat - otevřete kliknutím zde