Událost: GRAVES - algoritmus a technologie

(45.507°S 6.67662°V)

Pozorování bude prováděno v průběhu zimního kurzu

http://www.utvs.cvut.cz/zimni-kurzy/destinace/francie-la-plagne.html

  • Událost se bude konat na místě: Plagne Bellecôte
  • Událost se bude konat od 20:51 14.01.2012 do 23:59 21.01.2012
  • Událost založil: Jakub Kákona

Účastníci události:

Jakub Kákona

Jakub Kákona - 2012-01-28 15:25:15

Další informace jsou dostupné na požádání v archívu hvězdárny Svákov.

Jakub Kákona - 2012-01-28 15:20:17

28-01.28.12-15_18_54.jpg

Sekvence vysílání radaru. Je vidět, že přepínání je v rámci přesnosti měření vázáno na UT.

Jakub Kákona - 2012-01-28 15:17:57

28-01.28.12-15_17_00.jpg

28-01.28.12-15_17_28.jpg

Některé z mnoha pozorovaných meteorů.

Jakub Kákona - 2012-01-23 19:53:17

28-01.23.12-19_51_56.jpg

Jeden z typických spektrogramů signálu radaru v místě pozorování. Vícenásobná nosná je způsobena dopplerovým jevem a odrazy od letadel.

Jakub Kákona - 2012-01-23 19:49:48

28-01.23.12-19_48_50.jpg

Jedna z pozic antény při měření. v tomto případě Yagi severozápadní směr, elevace 45° vertikální polarizace.

Jakub Kákona - 2012-01-23 19:43:02

28-01.23.12-19_42_48.jpg

Ke zprávám se automaticky ukládá informace o tom, zda se právě fyzicky nacházíte na nějaké události či místě, popř. jestli právě máte nějaké místo či událost otevřenou v prohlížeči. Na základě těchto informací lze zprávy filtrovat.

chat - otevřete kliknutím zde