uživatel: nepřihlášen (přihlásit)

Událost: Družice

(49.2607°S 14.6917°V)

Rádiové pozorování různých satelitů.

Účastníci události:

Jakub Kákona

Jakub Kákona - 2012-04-10 17:17:24

Následně byla zaznamenána i družice AO7 a k ní vztahující se záznamy jsou archivovány zde http://www.mlab.cz/~kaklik/downloadable/AO7.tar.bz2

pokusy o příjem družic byly opakovány pro více přeletu a proto existují i další záznamy RS-15 http://www.mlab.cz/~kaklik/downloadable/RS15_6-9.4.tar.bz2

Družice AO-7 nebyla některé přelety slyšet stejně jako RS-15. U RS 15 jsou ale zaznamenány i části přeletů. kde slyšet nebyla. Protože bylo pozorováno, že maják na RS-15 se chová podivným způsobem a volně přechází mezi několika režimy provozu. Pozorováno bylo vysílání kontinuální nosné, po dobu několika desítek sekund, přerušované vysílání nosné s nesymetrickou střídou a periodou cca 1 a také krátké pípání charakteristické svým frekvenčním posuvem během pípnutí. (Je dobře vidět ve waterfall grafu SDR přijímače)

Zajímavé také je, že maják RS-15 může skokově změnit svojí frekvenci až o 1kHz tím se naprosto odladit z demodulované části pásma. Toto je dokumentováno v jednom ze záznamů, kdy nebyla schválně provedena korekce na toto přeladění, ale pouze rozšířena šířka demodulovaného a zaznamenávaného pásma, aby bylo možné pozorovat frekvenční posuv.

Dopplerův efekt byl během přeletu automaticky korigován přelaďováním LO u SDRX01B pomocí vypočteného posuvu z programu Orbitron. Ten umožňuje posílat frekvenční korekce přímo SDR demodulačnímu programu HDSDR.

Jakub Kákona - 2012-04-10 17:05:11

Přes Velikonoce bylo na svákově provedeno několik pokusů o příjem radioamatérských družic v pásmu 29MHz.

K příjmu byl použit SDR přijímač SDRX01B připojený 10m koaxem RG58 ke staré CB anténě L1/2. Tato metoda příjmu rozhodně není ideální protože CB anténa není citlivá v zenitu (je určena pro pozemní komunikaci). Nicméně i přes to byl detekován signál z družice RS15 a později i AO7.

Záznam prvního signálu RS15 můžete najít v těchto souborech http://www.mlab.cz/~kaklik/downloadable/RS15.tar.bz2

Ke zprávám se automaticky ukládá informace o tom, zda se právě fyzicky nacházíte na nějaké události či místě, popř. jestli právě máte nějaké místo či událost otevřenou v prohlížeči. Na základě těchto informací lze zprávy filtrovat.

chat - otevřete kliknutím zde